Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Landsforeningen Dansk Træ er tidligere Danske Entreprenørers Træsektion

Danske Entreprenørers Træsektion blev som den første Træsektion i landet stiftet i 1984

 

Dette var foranlediget af, at der var flere tømrer- og snedkervirksomheder, som op gennem firserne havde meldt sig ud af de mere traditionsbunde faglige arbejdsgiverorganisationer og over i Entreprenørforeningen, som på det tidspunkt var en mere serviceminded organisation, og som også i kraft af Entreprenørskolen kunne tilbyde efteruddannelse til alle medarbejdergrupperne.

 

Da Danske Entreprenørers Træsektion blev stiftet, var der ca. 20 medlemsvirksomheder og hos dem var målet at skabe en sektion, som gennem fagligt og professionelt virke kunne påvirke den ” store” forening på det faglige og holdningsmæssige område.

Man var enige om, at Danske Entreprenørers Træsektions hovedformål skulle være at styrke uddannelse og efteruddannelsesområdet samt at dyrke det faglige og sociale sammenhold. Tanken var at benytte Entreprenørskolens kursusrække, men det blev hurtigt klart, at sektionen selv var nødt til at udvikle de fagligt rettede kurser. Og dette har Danske Entreprenørers Træsektion så med stor succes gjort gennem alle årene i samarbejde med Entreprenørskolen.

I 1986 blev det første lærlingekursus afholdt, og på det tidspunkt var det virkelig nytænkning at sende lærlinge på kurser. Men kurset, som giver ”lærlinge indsigt i virksomhedernes dagligdag”, blev en stor succes og er nu kopieret af andre sektioner og organisationer.

Danske Entreprenørers Træsektion har altid forstået at tilpasse sine mange kurser til tidens krav, hvilket det nuværende kursusprogram også bekræfter.

Et af de andre hovedmål var det faglige og sociale sammenhold, hvilket er blevet dyrket på fagligt aktive studieture gennem årene, samt på medlemsmøder med tidens aktuelle faglige emner. Og der er ingen tvivl om, at der under disse sammenkomster er opnået gode personlige relationer medlemmerne imellem til stor glæde for virksomhederne og branchen som helhed.

Danske Entreprenørers Træsektion har altid været præget af engagerede mennesker, men der er ingen tvivl om at det største arbejde er blevet gjort af de ildsjæle, som startede sektionen og fik den anerkendt i branchen.

Gennem årene har Danske Entreprenørers Træsektion udviklet sig til en markant og respekteret sektion både i Danske Entreprenører og blandt andre organisationer og det skyldtes udelukkende det store arbejde som medlemmerne har lagt i sektionen. Derfor fremstår Danske Entreprenørers Træsektion i dag som en moderne forening med en meget engageret medlemskreds, der til stadighed følger med tidens udvikling.

Ved sammenlægning af Dansk Entreprenører og Byggeriets Arbejdsgivere blev begge organisationers Træsektioner sammenlagt og er nu Dansk Byggeris Træsektion.

Efter sammenlægningen valgte Danske Entreprenørers Træsektions medlemmer at fortsætte det gode kollegiale sammenhold i Landsforeningen Dansk Træ.

Landsforeningen Dansk Træ er nu en forening, hvor alle medlemmer af Dansk Byggeri, som ønsker det, kan blive medlem.

Der er endvidere åbnet mulighed for at optage firmaer, der ikke er medlem af Dansk Byggeri, som associerede medlemmer. Se vedtægterne § 3 stk. 2.