Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kontingent

Udskrift af Vedtægter for Landsforeningen Dansk Træ

 


§ 2 Formål

Foreningen søger at fremme det kollegiale sammenhold blandt foreningens ledere og ledende medarbejdere og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser i forbindelse med lederuddannelse, faglige aktiviteter og sociale sammenkomster.

I forbindelse med uddannelse kan der ydes støtte til nyudlærte svende, der har modtaget medalje ved svendeprøven. Støtten kan gives af bestyrelsen i form af rejselegater.

 

§ 3 Optagelse

Ethvert firma, der er medlem af Træsektionen i Dansk Byggeri, og hvis virksomhed omfatter snedker- og tømrerarbejde samt træindustriel virksomhed inden for bygge og anlæg, kan søge optagelse i foreningen.

Begæring om optagelse indsendes til foreningen, hvis bestyrelse afgør, om begæringen skal tages til følge.

 

§§ 4 og 7 Kontingentregler og Afstemning

Kontingentet for året 2010 for medlemmer af landsforeningen Dansk Træs virke (træmedarbejdere) og afstemning som følger:

 

Arbejderlønsum      Afstemning          Kontingent         
Indtil 5,0 mill. 2 stemmer  12.000 kr. 
5,0 - 8,2 mill. 3 stemmer 17.000 kr.
over 8,2 mill. 4 stemmer 22.000 kr. 

 

Gældende fra den 1. januar 2010