Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Krav til APV

Virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) for virksomheden

 

Sådan udarbejder I en APV 
I følge Arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder med ansatte udarbejde en skriftlig et APV. Der er metodefrihed til at udarbejde en APV, men I skal som minimum arbejde med følgende fire faser: 


1. Kortlæg arbejdsmiljøforholdene
Få et overblik over de typiske arbejdsgange eller arbejdsprocesser I har i virksomheden. En APV skal indeholder fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske påvirkninger samt risiko for ulykker.
Vejledning i APV

2. Beskriv og vurdér
Kortlæg, beskriv og vurdér arbejdsmiljøproblemerne i et kortlægningsskema.
Kortlægningsskema (word) kan findes på Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlægs hjemmeside
Kortlægningsskema

3. Udarbejd en handlingsplan
I handlingsplanen skal I prioritere arbejdsmiljøproblemerne og stille jer selv følgende spørgsmål: Er der problemer, der kan løses med det samme? Er der problemer, der er særlige vigtige at få løst? Hvilke problemer kræver udviklingen af nye redskaber eller lignende?

Skriv svarene ned i handlingsplanen og find ud af, hvem der løser problemerne, hvordan og hvornår. 

Handlingsplan (word) kan findes på Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlægs hjemmeside
Handlingsplan

4. Opfølgning og retningslinjer
Ifølge Arbejdsmiljøloven skal APV´en fornyes hvert 3. år. Der skal også følges op på APV´en, når I får nye maskiner, nye arbejdsopgaver eller hvis I arbejder med farlige stoffer og materialer, der skal have en særlig APV. Lav en plan for opfølgningen!

Husk at APV skal være tilgængelig for alle ansatte. Det kan fx være ved ophængning i kantiner og skurvogne, eller ved at den bliver gjort tilgængelig på virksomhedens computere.

Det er ledelsens ansvar, at der bliver lavet en APV. Som regel er det sikkerhedsrepræsentanten og lederen, der laver APV i samarbejde med de ansatte.

Læs mere om APV
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR-BA) har udviklet en række APV- materialer for bygge- og anlægsbranchen - herunder også træbranchen. Materialet kan hentes elektronisk under faggrupper på BAR-BA´s hjemmeside:
APV for Træ – Snedker og tømrerarbejde